Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 và ôn tập hệ thống kiến thức thi tuyển
Công chức - Viên chức

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 và ôn tập hệ thống kiến thức thi tuyển

02:37 05/06/2024

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (bổ sung).

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 (viết tắt là Hội đồng) xin thông báo một số nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023: gồm 542 người (Danh sách đính kèm).
2. Phí dự tuyển:
Người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức phải nộp phí theo quy định. Cụ thể:
- Phí dự tuyển là 300.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
- Thí sinh nộp trực tiếp phí dự tuyển tại Sở Nội vụ (trong giờ hành chính), địa chỉ số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian nộp kể từ ngày thông báo đến hết 10/6/2024.
3. Tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức:
- Thời gian: 01 ngày, thứ Sáu, ngày 07/6/2024, (Sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, Chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ 00).
- Địa điểm: Hội trường 600, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
4. Về thi trắc nghiệm trên máy tính: Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 sẽ mở phần mềm thi (trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ) để các thí sinh thao tác làm quen với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.
Hội đồng Tuyển dụng thông báo đến các thí sinh, cơ quan, đơn vị có liên quan biết; đề nghị các thí sinh sắp xếp tham dự ôn tập đầy đủ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho kỳ thi. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng công chức trong giờ làm việc và theo số điện thoại: 02963.856922 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tường Vi - Phó Trưởng Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online