Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

03:12 21/06/2017

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 12/TB-HĐTNNCC. Theo đó: sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức trong kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

Bao gồm:.

  - Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: 153 công chức (chi tiết xem Danh sách tại đây).

  - Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 13 công chức (chi tiết xem Danh sách tại đây).

  - Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm soát viên thị trường 11 công chức (chi tiết xem Danh sách tại đây).

  - Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm lâm viên 05 công chức (chi tiết xem Danh sách tại đây).

  - Kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự 02 công chức (chi tiết xem Danh sách tại đây).

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi, Hội đồng thi nâng ngạch nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản. Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC). Đơn phúc khảo và lệ phí chấm phúc khảo nộp trực tiếp tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức (thông qua Sở Nội vụ). Địa chỉ: Số 05, Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết xem toàn văn Thông báo số 12/TB-HĐTNNCC và tải Mẫu đơn xin chấm phúc khảo tại đây./.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online