Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về công tác nội vụ
Thanh tra

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về công tác nội vụ

04:24 22/06/2020

Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã có buổi làm việc tại UBND huyện Phú Tân kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về công tác nội vụ theo Quyết định số 283/QĐ-SNV ngày 02/6/2020.

Theo quyết định số 283/QĐ-SNV ngày 02/6/2020, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác bồi dưỡng công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã; công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/4/2020.

Ông Võ Minh Nâng – Chánh Thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra.

Ông Dương Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân phát biểu ý kiến.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Dương Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc, chuẩn bị phương tiện, nơi làm việc thuận lợi trong quá trình Đoàn kiểm tra làm việc.

 
 

Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online