Phê duyệt tài lệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Phê duyệt tài lệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

05:03 10/05/2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 02/QĐ HĐTNNCC ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt tài lệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Trong đó, tài liệu ôn tập được phê duyệt bao gồm:

- Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung theo Phụ lục 1.
- Tài liệu ôn tập môn chuyên môn, nghiệp vụ theo Phụ lục 2.
- Tài liệu ôn tập môn tin học văn phòng, ngoại ngữ theo Phụ lục 3.
Xem toàn văn Quyết định số 02/QĐ-HĐTNNCC và tài liệu ôn tập
tại đây./.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online