Công bố Quyết định Thanh tra UBND huyện Châu Thành
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra UBND huyện Châu Thành

02:30 22/03/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, ngày 21/3/2017, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 240/QĐ-SNV ngày 8/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; tôn giáo và thi đua, khen thưởng của UBND huyện Châu Thành

Responsive image

Hình 1. Ông Trần Thái Hiền – Phó trưởng phòng Nội vụ đại diện UBND huyện Châu Thành thông qua báo cáo.

 

  Tham dự buổi công bố, về phía huyện Châu Thành có ông Cù Minh Trọng – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Về phía đoàn thanh tra có ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở - Phó trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra.
    Tại buổi công bố, ông Võ Minh Nâng – Phó trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và quyết định cử công chức giám sát đoàn thanh tra. Ông Phạm Văng Sang – Thành viên đoàn phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Mục đích của thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 Đoàn thanh tra 240 có 13 thành viên, do Ông Phạm Trung Quân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Niên độ thanh tra từ 01/01/2015 đến 06/02/2017.
Thời gian thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online