Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh An Giang
Thanh tra

Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh An Giang

01:44 25/02/2020

Sáng ngày 24/02, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 36/QĐ-TTBNV ngày 11/02/2020. Tham dự có Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cùng các thành viên Đoàn Thanh tra và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Responsive image

Ông Nguyễn Xuân Đạt – Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra.

          Theo quyết định số 36/QĐ-TTCP ngày 11/02/2020, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh An Giang.

          Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2017 đến 31/12/2019, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

          Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Nguyễn Xuân Đạt cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Để đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, Trưởng Đoàn Nguyễn Xuân Đạt đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp Đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

          Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Phước đã tiếp thu toàn bộ nội dung thanh tra. Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thống nhất về thời gian và chương trình làm việc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra. Chuẩn bị phương tiện, nơi làm việc thuận lợi trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc.

          Trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc trực tiếp tại UBND tỉnh nếu các sở, ngành có nội dung cần xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh, giao Sở Nội vụ báo cáo trực tiếp Lãnh đạo UBND tỉnh./.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online