Công bố Kết luận Thanh tra đối với Ban Tôn giáo
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Ban Tôn giáo

04:28 10/03/2017

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Sở Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 314/KL-SNV ngày 07/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra trách nhiệm Trương ban Tôn giáo đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

 Ông Võ Minh Nâng –Trưởng đoàn công bố Kết luận thanh tra.

  Tham dự buổi công bố, về phía Ban Tôn giáo có ông Lê Nguyên Châu – Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tôn giáo cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn. Về phía đoàn thanh tra có ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Trưởng đoàn và các thành viên.
   Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Trưởng Đoàn đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 314/KL-SNV đối với Trưởng Ban Tôn giáo.
Theo Kết luận, Trưởng Ban Tôn giáo đã quan tâm, triển khai thực hiện các quy định về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: bố trí nơi tiếp dân, ban hành nội quy, quy chế, phân công cán bộ tiếp dân… các đơn thư khiếu nại, tố cáo được xử lý kịp thời, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Ban Tôn giáo đã triển khai, thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng như: xây dựng kế hoạch thực hiện, tuyên truyền, phố biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện công khai, minh bạch tài chính ngân sách, công khai các thủ tục hành chính, minh bạch tài sản thu nhập và báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định
Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra cũng đã yêu cầu Trưởng Ban Tôn giáo khắc phục các nội dung sau: Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thực hiện việc ủy quyền tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị đúng quy định, cập nhật các mục tại sổ tiếp công dân thường xuyên và sổ tiếp công dân của lãnh đạo đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online