Sửa đổi tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Công chức - Viên chức

Sửa đổi tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

02:20 25/07/2022

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư với một số điểm mới so với Thông tư số 02/2021/TT-BNV

Cụ thể như sau:
1. Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính:
- Thông tư số 06/2022/TT-BNV quy định tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ của ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đó là “sử dụng được ngoại ngữ”. 
- Trong khi đó, Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ của ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đó là: 
+ Ngạch chuyên viên, chuyên viên chính “sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam”.
+ Ngạch chuyên viên cao cấp “sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam”. 
2. Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch công chức chuyên ngành văn thư: 
- Đối với ngành, chuyên ngành của ngạch văn thư viên, văn thư viên chính: Thông tư số 06/2022/TT-BNV tiếp tục quy định“Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học” như Thông tư số 02/2021/TT-BNV, đồng thời bổ sung chuyên ngành “lưu trữ học và quản trị văn phòng”.
- Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác: Thông tư số 06/2022/TT-BNV tiếp tục quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như Thông tư số 02/2021/TT-BNV, đồng thời bổ sung quy định “hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ” đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch văn thư viên, văn thư viên chính.
Thông tư số 06/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022. Chi tiết vui lòng xem toàn văn Thông tư số 06/2022/TT-BNV.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online