Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023
Công chức - Viên chức

Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023

01:58 08/05/2024

Ngày 07 tháng 5 năm 2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐT về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023

Cụ thể:
1. Số lượng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính: 225 thí sinh
2. Thời gian, địa điểm ôn tập: 
- Thời gian ôn tập: 01 ngày, vào thứ bảy, ngày 18/5/2024 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Địa điểm: tại Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 
- Thời gian: 01 ngày vào thứ sáu, ngày 31/5/2024.
- Địa điểm: tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
4. Phí dự thi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2021/TT-BTC: 600.000 đồng/người (từ 100 đến dưới 500 thí sinh). Lưu ý: các trường hợp không nộp phí dự thi sẽ không có tên trong danh sách triệu tập. 
5. Các thông tin khác có liên quan đề nghị xem Thông báo số 05/TB-HĐT.
Thời hạn nhận văn bản điều chỉnh thông tin và phí dự thi đề nghị nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) chậm nhất đến hết ngày 10/5/2024. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online