Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) về nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
Tổ chức - Bộ máy

Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) về nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

03:54 20/09/2017

Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND về thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017. Để tiến hành việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017 theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 19/9/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1498/SNV-CCVC đề nghị Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm các nội dung sau:

               1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) về nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức năm 2017 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2017.
               2. Tạo điều kiện để người lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị được tham gia thi tuyển công chức năm 2017. Nếu cá nhân người hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ không tham gia thi tuyển hoặc thi tuyển nhưng không đạt kết quả thì phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định sau kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
               3. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ mà đơn vị đã ký vượt định mức biên chế được giao.
                4. Sau thi tuyển công chức năm 2017, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ký kết hợp đồng lao động không đúng quy định hoặc vượt số lượng biên chế được giao theo đúng tinh thần Công văn số 157/VPUBND-TH ngày 12/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại Công văn số 30/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ./.
                Tải Công văn số 1498/SNV-CCVC tại đây.

 

 

Phạm Dũng Tiến, Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online