Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (Vòng 1)
Công chức - Viên chức

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (Vòng 1)

03:14 06/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 932/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023;

 

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 thông báo nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi Kiến thức chung.
2. Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi Tiếng Anh.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tường Vi - Phó Trưởng phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online