Sở Nội vụ công bố Quyết định Kiểm tra tại Sở Công thương
Thanh tra

Sở Nội vụ công bố Quyết định Kiểm tra tại Sở Công thương

09:35 10/10/2023

Ngày 05/10/2023 Đoàn Kiểm tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra số 249/QĐ-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng, Giám đốc Sở Công thương ông Nguyễn Minh Hùng, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị.

Theo Quyết định số 249/QĐ- SNV ngày 28/9/2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với Sở Công thương.

Responsive image

Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ-Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Thời kỳ kiểm tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn kiểm tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Responsive image

 Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, được sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra sở nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc kiểm tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, qua kiểm tra nhằm phát hiện những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc và trong công tác thi đua-khen thưởng tại đơn vị có cách làm hay hoặc các mô hình sáng tạo để nhân rộng, giới thiệu, tuyên truyền, đồng thời qua đó Đoàn cũng nắm bắt sát hơn về tình hình thực tiễn công tác, những khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý về thi đua, khen thưởng kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.   
Thay mặt đơn vị ông Nguyễn Minh Hùng Giám đốc Sở đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng, cũng bày tỏ khi được Đoàn đến kiểm tra đồng thời cũng cho biết thêm công tác thi đua- khen thưởng được xem là quan trọng và luôn được đơn vị quan tâm, từ đầu năm đều xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, từ đó tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu lao động, đạt thành tích góp phần thắng lợi vào nhiệm vụ chung, qua kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đơn vị hoàn thiện hơn, sau cùng   giao Văn phòng sở, Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online