Công bố Kết Luận Thanh Tra đối với Đài Phát Thanh - Truyền hình An Giang
Thanh tra

Công bố Kết Luận Thanh Tra đối với Đài Phát Thanh - Truyền hình An Giang

08:12 08/01/2021

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2021, tại Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Đoàn thanh tra do bà Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng viên chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ đối với Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang. Về phía lãnh đạo đơn vị có ông Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, cùng đại diện phòng chuyên môn có liên quan.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng - Phó Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.

      Sau khi trực tiếp thanh tra tại đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 2222/KL-SNV ngày 02/12/2020. Theo kết luận, trong giai đoạn thanh tra các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách đối với công chức; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng đã được thực hiện theo quy định …

      Kết luận cũng đã nêu ra một số hạn chế như: Đề án vị trí việc làm vẫn chưa điều chỉnh theo quy định mới; việc bổ nhiệm chức vụ chưa đảm bảo điều kiện và trình tự; chuyển xếp lương đối với viên chức chưa phù hợp quy định, công tác văn thư, lưu trữ vẫn còn một số sai sót…

 
    Responsive image

  Hình 2. Ông Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang phát biểu ý kiến.

   Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online