Tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Phú Tân
Cải cách hành chính

Tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Phú Tân

02:42 14/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 3131/QĐUBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.

 
 

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các đại biểu HĐND huyện Phú Tân, An Phú và Chợ Mới.
Về chương trình học, theo Quyết định số 710/QĐ-BNV ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bộ Chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã (gồm 14 chuyên đề, trong đó có 03 chuyên đề bắt buộc và 11 chuyên đề tự chọn tùy theo nhu cầu của địa phương). Thống nhất lựa chọn các chuyên đề sau: 
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện;
- Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện; 
- Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện; 
- Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận và kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện.
Qua các lớp bồi dưỡng, sẽ trang bị cho đại biểu HĐND về kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.


Một số hình ảnh:
 

 Responsive image

Responsive image
Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng tại huyện Phú Tân

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online