Thông báo thi tuyển công chức năm 2023
Thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo thi tuyển công chức năm 2023

09:13 26/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 932/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh và nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023, UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023.

Responsive image

Nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu
- Cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 48 chỉ tiêu.
- Cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện: 16 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 20/11/2023.
- Địa điểm: Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ 6) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (địa chỉ: số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn (thuộc Lĩnh vực Công chức của Sở Nội vụ).
Xem thông tin chi tiết về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023, tại Thông báo số 946/TB-UBND  ngày 20 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh được đăng trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online