Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030”
Cải cách hành chính

Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030”

08:32 02/12/2020

Ngày 30/11/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

Responsive image

Responsive image

Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030” tại TP Hồ Chí Minh

     Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện UNDP tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền Thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

    Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Minh Tài - Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online