Khối Nội chính tổng kết phong trào thi đua năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Khối Nội chính tổng kết phong trào thi đua năm 2022

10:54 04/01/2023

Ngày 16/12/2022, Khối các cơ quan tham mưu nội chính (Khối thi đua số 4), gồm các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Ban An toàn giao thông; Cục Hải quan tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Bà Võ Thị Siêu, Khối trưởng, chủ trì.

Responsive image

Trong năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua Nội chính đã được quan tâm, chỉ đạo tổ chức phát động dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới, tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ, công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Các đơn vị vũ trang như (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh) tham mưu UBND tỉnh triển khai, lãnh, chỉ đạo tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ biên giới năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong cao điểm lễ, Tết; tăng cường nắm chắc tình hình tuyến biên giới, nội địa, không để bị động, bất ngờ; tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại; đấu tranh phòng, chống tội phạm...; Các đơn vị khác (Cục Thi hành án Dân sự, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông, Cục Hải quan) hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động trong khối thi đua đã nỗ lực, ra sức thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho Thanh tra tỉnh; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban An toàn giao thông./.    

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online