Thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

10:38 21/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021

Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển:

- Đối với vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên và tương đương: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đối với vị trí việc làm ở ngạch cán sự và tương đương: Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

(Chi tiết nhu cầu tuyển dụng theo phụ lục kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021 (theo dấu bưu điện).

- Hình thức, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Về nội dung, hình thức thi, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 378/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 02963.852881 (Văn Phòng Sở) và 02963.856922 (Phòng Công chức, viên chức) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

Tải về:

Thông báo số 628/TB-UBND

Chỉ tiêu vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức

Phiếu đăg ký dự tuyển

Tường Vi - PCCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online