Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Thanh tra tỉnh
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Thanh tra tỉnh

03:29 13/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 6 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Responsive image

Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Thanh tra tỉnh.

Responsive image

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua tại đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra hồ sơ thực tế, đại diện Đoàn kiểm tra đã đánh giá kết quả tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại đơn vị, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới./.

Nguyễn Minh Trực

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online