Cụm Thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Cụm Thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

10:32 31/03/2021

Ngày 25/3/2021 Cụm Thi đua số 1 của tỉnh An Giang gồm các đơn vị: Thành phố Long Xuyên; Thành phố Châu Đốc; Thị xã Tân Châu; Huyện Thoại Sơn và Huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Responsive image

       Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua và đại diện Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

       Trong năm qua, các thành viên trong Cụm đã tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra. Nâng cao hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, giúp người dân ổn định mức sống. Thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực để phát triển.

       Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã thảo luận và đề ra phương hướng cho năm 2021: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Nâng cao chất lượng hoạt động thi đua - khen thưởng; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; Giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Responsive image

     Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho UBND huyện Thoại Sơn; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho UBND Thị xã Tân Châu.

      Cũng tại Hội nghị Cụm thi đua đã thống nhất bầu chọn UBND huyện Tịnh Biên đảm nhận Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online