Hội nghị tuyên truyền các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023
Cải cách hành chính

Hội nghị tuyên truyền các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023

03:26 20/11/2023

Sáng ngày 15/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Theo đó, chỉ số PAPI là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. PAPI đo lường 08 chỉ số lĩnh vực nội dung, bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính côn; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử. Với 29 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Năm 2022, chỉ số PAPI của tỉnh An Giang đạt 41,00 điểm, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (giảm 12 bậc so với năm 2021) đây là điểm số chưa tương xứng với những nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính nói chung.

 Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 Tại hội nghị, hơn 70 đại biểu là lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đã cùng tham gia phân tích cụ thể vai trò, ý nghĩa của các chỉ số nội dung thành phần, chỉ tiêu thành phần; phương pháp điều tra của PAPI; đánh giá những tồn tại, hạn chế của tỉnh tại 8 trục nội dung của chỉ số, từ đó đề ra giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo như: Tuân thủ việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin; tạo các kênh tương tác giữa chính quyền và người dân để không chỉ chia sẽ thông tin mà còn giải trình cụ thể những vướng mắc còn tồn tại; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động tham gia giám sát và góp ý với chính quyền...
Qua hội nghị giúp chính quyền các cấp có được những thông tin, dữ liệu hữu ích về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình thực hiện hiệu quả quản trị tại địa phương và cải cách hành chính ở những lĩnh vực PAPI đo lường, để từ đó có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online