Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ bảy Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cải cách hành chính

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ bảy Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

08:37 06/02/2024

Chiều ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Responsive image

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

 Responsive image

Responsive image
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh An Giang

Năm 2023, công tác cải cách hành chính ghi nhận kết quả toàn diện trên tất cả 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Các bộ, ngành, địa phương đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện 4.142 nhiệm vụ được giao. 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh; các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh, nâng tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay là 2.770 quy định; 14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính được phân cấp từ năm 2022 đến nay là 153/699 thủ tục hành chính, đạt 21,9%. Về quản lý và tinh giản biên chế, thực hiện các nghị định của Chính phủ, từ năm 2015 đến ngày 15/12/2023 cả nước tinh giản biên chế 84.140 người, trong đó ở địa phương là 78.400 người. Công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Mặt khác, công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên, nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần cải cách hành chính đến người dân, xã hội và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức.

Responsive image

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính năm 2023. Thủ tướng Chính phủ cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính cần phải nỗ lực khắc phục để tạo ra những giá trị tốt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của năm 2024. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, có giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online