Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho 40 cá nhân của tỉnh An Giang
Công tác Văn thư lưu trữ

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho 40 cá nhân của tỉnh An Giang

03:38 30/06/2023

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho 40 cá nhân của tỉnh An Giang đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ nhà nước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 
Thực hiện Công văn số 821/VTLTNN-VP của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2022.
Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 431/QĐ-BNV về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho các cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ nhà nước tại các cơ quan, tổ chức.
Qua thẩm định, xét duyệt Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" cho 968 cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ nhà nước. Trong đó, tỉnh An Giang có 40 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương.
 
 
Tệp đính kèm                  

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sơn Yến - Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online