Tập huấn công tác quản lý, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm “sắc phong” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023
Công tác Văn thư lưu trữ

Tập huấn công tác quản lý, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm “sắc phong” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

01:59 06/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CCVTLT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tập huấn công tác quản lý, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu quý hiếm “Sắc Phong” tại các Đình Thần trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu quý hiếm “Sắc Phong” cho hơn 80 đối tượng là thành viên Ban Quý tế, Ban tế tự, Ban Quản lý di tích các đình thần, phủ thờ họ tộc trên địa bàn tỉnh.
Đến dự và phát biểu khai giảng tập huấn có Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang. Tiến sĩ, Lê Hữu Phước, Giảng viên chính, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ, Nguyễn Thị Ly, Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự.

Responsive image

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại Lễ khai giảng tập huấn

Tại buổi tập huấn, Giảng viên đã triển khai và chia sẻ về các chủ trương, định hướng chỉ đạo Đảng, Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của tài liệu quý hiếm đối với công tác tư tưởng văn hóa, đời sống xã hội; công tác quản lý, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quý, hiếm “Sắc phong”. Trong đó, đặc biệt là công tác quản lý, bảo quản tài liệu Sắc phong tại tỉnh An Giang. Ngoài ra, các giảng viên cũng đã giới thiệu thêm về thực trạng công tác quản lý, bảo quản sắc phong tại một số địa phương, những cách làm hay, những hành động tốt đẹp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của “Sắc phong”. Bên cạnh đó, còn giới thiệu về các cách thức để tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu “Sắc phong”.

Responsive image

Tiến sĩ Lê Hữu Phước – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi tập huấn

Responsive image

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ly – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi tập huấn

Responsive image

Các Học viên trao đổi, thảo luận với Giảng viên tại buổi tập huấn

Thông qua nội dung chương trình tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài liệu quý hiếm “Sắc phong” tại các đình thần, phủ thờ họ tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị lịch sử của tài liệu quý hiếm đối với đời sống xã hội. Qua đó, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của các tài liệu quý hiếm “Sắc phong” đúng theo tin thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ./.

Minh Toàn - Chi cục Văn thư – Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online