Khảo sát bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc phong tại các đình thần trên địa bàn tỉnh An Giang
Công tác Văn thư lưu trữ

Khảo sát bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc phong tại các đình thần trên địa bàn tỉnh An Giang

09:07 26/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SNV của Sở Nội vụ ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc khảo sát thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản Sắc Phong tại các Đình thần trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2023.

 
 
 
Đến nay,  Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã thực hiện hoàn thành Kế hoạch khảo sát 64 Sắc Phong đang bảo quản tại 62 Đình thần trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp nhận 01 bản gốc Sắc Phong của cá nhân trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. 
Với mục đích chủ yếu: Thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 3 năm 2007 về bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Thống kê tài liệu quý, hiếm (Sắc Phong) tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang; Nắm bắt tình hình bảo quản tài liệu của các Đình thần để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương pháp bảo quản tài liệu nhằm bảo tồn và kéo dài tuổi thọ tài liệu; Thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản các Sắc Phong tại các Đình thần, từng bước thực hiện việc thu thập các tài liệu quý, hiếm về lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; Làm cơ sở báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời các giải pháp nhằm bảo tồn, kéo dài tuổi thọ đối với tài liệu Sắc Phong. 
Sau đợt khảo sát, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thực hiện số hoá và làm bản sao các Sắc Phong, đồng thời tổ chức trao tặng lại mỗi Đình 01 bản và lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 01 bản để phục vụ nhu cầu nghiên cứu và trưng bày triển lãm../.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT
 

Responsive image

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm với Ban Tế tự 
Đình thần Bình Đức Đông - xã Bình Phước Xuân – huyện Chợ Mới
 

Responsive image

Đoàn trao tặng bản sao Sắc phong 
của Đình thần Bình Đức Đông - xã Bình Phước Xuân – huyện Chợ Mới

Responsive image

Đoàn trao tặng bản sao Sắc phong 
của Đình thần Tân Phước - xã Bình Phước Xuân – huyện Chợ Mới

Responsive image

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Mỹ Chánh - xã Mỹ Hiệp- huyện Chợ Mới
 

Responsive image

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Tầm Vu – xã An Thạnh Trung - huỵện Chợ Mới

Responsive image

 
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trưởng Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Mỹ Hội Đông – xã Mỹ Hội Đông
 

Responsive image

Ông Dương Văn Lịnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Đại diện Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Bình Thạnh Đông – xã Bình Thạnh Đông

Responsive image

Bà Châu Thị Thanh Phượng – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Đại diện Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Vĩnh Phú – xã Vĩnh Phú.
Responsive image
Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Vĩnh Lộc – huyện An Phú
Responsive image
 
Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Vĩnh Xương – huyện An Phú

Thanh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online