Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ xét khen thưởng cấp nhà nước
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ xét khen thưởng cấp nhà nước

04:24 23/09/2022

Sáng ngày 22/9/2022, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp xét khen thưởng cấp Nhà nước ngành giáo dục năm học 2021-2022; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021 (lĩnh vực kinh tế - xã hội). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì.

Responsive image

Đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, Đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước để Hội đồng cho ý kiến gồm:
- Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân;
- Bằng khen TTCP: 06 tập thể và 10 cá nhân;
- Cờ Thi đua của TTCP: 05 tập thể;
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc: 02 cá nhân;
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021: 104 cá nhân.

Responsive image

Cơ quan Thường trực báo cáo danh sách đề nghị thông qua HĐ.TĐKT tỉnh

Trên cơ sở danh sách được đề nghị tặng thưởng, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí, quy định về xét khen thưởng và bỏ phiếu đối với các tập thể, cá nhân. 
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao sự thống nhất, khách quan, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng trong việc đánh giá, xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng. Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Việc đề xuất và khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ tác động tích cực tới các hoạt động thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đồng thời đề nghị ngay sau cuộc họp, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online