Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang

02:40 27/12/2023

Sáng ngày 21/12/2023, Sở Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Responsive image

Theo đó, phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang được đưa vào sử dụng từ năm 2019, quá trình triển khai thực hiện đã được các ngành chuyên môn góp ý và tiến hành khắc phục những hạn chế, đến nay phần mềm này đã cơ bản hoàn thiện. Tham dự lớp tập huấn, hơn 50 cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn sử dụng, mô hình vận hành của hệ thống phần mềm mới nâng cấp và những nội dung cơ bản của Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Giới thiệu hệ thống tự đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí và tiêu chí thành phần; Hướng dẫn cập nhật tài liệu kiểm chứng lên phần mềm; Quản trị đợt đánh giá; Phân quyền cán bộ thẩm định; Thẩm định tài liệu kiểm chứng và nhập dữ liệu điều tra xã hội học … 

 Responsive image
 Responsive image

Responsive image 

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản cho cán bộ, công chức trong sử dụng phần mềm đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính các cấp. Qua đó, giúp việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định, thống nhất trong theo dõi, đánh giá chỉ số này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online