Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ
Cải cách hành chính

Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

09:41 02/06/2023

Ngày 30/5/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh tra do ông Võ Minh Nâng – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng. Về phía lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ có ông Tầng Phú An – Giám đốc Sở, cùng Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan.

Responsive image

Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn công bố toàn văn Kết luận thanh tra

Sau khi trực tiếp thanh tra tại đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 955/KL-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2023. Theo đó, kết luận đã chỉ ra những mặt đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế.

Responsive image

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại buổi công bố Kết luận thanh tra

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Tầng Phú An- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với nội dung kết luận thanh tra đã chỉ ra. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những kiến nghị, xử lý sau thanh tra để tổ chức thực hiện kết luận thanh tra nhanh chóng và đạt kết quả tốt. 
 


Quang Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online