Hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên
Cải cách hành chính

Hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên

03:15 20/11/2023

Trong 2 ngày 16 và 17/11/2023, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, góp ý dự thảo báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022.

Responsive image

Responsive image

Đoàn Sở Nội vụ An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ 
và đại biểu các tỉnh

Tham dự Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác Thanh niên thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được triển khai, nghiên cứu và thảo luận các nội dung như: Đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV và Thông tư số 07/2020/TT-BNV; góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022; và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024…
Thông qua Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao khả năng hoạch định, tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho hệ thống cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về Thanh niên. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá lại những Chiến lược, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về thanh niên, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, và phương hướng nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Thanh niên trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online