Ban Chỉ đạo chương trình Cải cách hành chính tỉnh đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2017
Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo chương trình Cải cách hành chính tỉnh đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2017

07:15 11/10/2017

Sáng ngày 10/10/2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc

 
 

Cuộc họp do đồng chí Vương Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính chủ trì. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm 2017; thảo luận các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp nói chung và thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh nói riêng. Đồng thời, yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành có chất lượng Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh của năm 2017. Phấn đấu tỉnh An Giang năm 2017 đạt Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong top 15; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20 thứ hạng đầu của cả nước./.

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

Zalo

Lý Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online