Họp Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2023
Cải cách hành chính

Họp Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2023

03:18 23/01/2024

Chiều ngày 19/01/2024, Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh tổ chức họp rà soát các nội dung liên quan việc triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2023. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Responsive image

 Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2023 đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách của từng cơ quan, đơn vị thành viên. Tổng hợp, điều chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các ngành, các địa phương. 
Kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính cùng với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) và kết quả điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ là một trong những nội dung thành phần để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Được biết, kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022 đạt 84,22%, xếp hạng 42/63 tỉnh/thành phố của cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2021). 

 Responsive image
Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2023 đề nghị các thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng tiếp tục rà soát các tiêu chí điểm thành phần, tài liệu minh chứng, kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các ngành có liên quan. Đồng thời, đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung sáng kiến kinh nghiệm, các làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm làm phong phú hơn Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của tỉnh, cũng như góp phần tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online