Sở Công thương tiến hànhtiêu hủy khối hồ sơ, tài liệu hết giá trị
Công tác Văn thư lưu trữ

Sở Công thương tiến hànhtiêu hủy khối hồ sơ, tài liệu hết giá trị

01:16 12/06/2018

Thực hiện quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật; đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu tại các cơ quan, tổ chức một cách khoa học và loại ra những hồ sơ, tài liệu không còn giá trị sử dụng tại các kho lưu trữ

     Trên cơ sở thống nhất của Sở Nội vụ tại Công văn số 913/SNV-CCVTLT ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc thẩm định tài liệu hết giá trị của Sở Công Thương và Quyết định số 69/QĐ-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Sở Công thương về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị.
     Ngày 09 tháng 6năm 2018, Sở Công thương tiến hànhtiêu hủy khối hồ sơ, tài liệu hết giá trị thuộc các phông:Phông Sở Công nghiệp; Phông Sở Thương mại và Du Lịch; Phông Sở Thương mại; Phông Sở Công thương, tài liệu hình thành từ năm 1970 đến năm 2015.Quá trình tiêu hủy đượcSở Công thương thực hiện thực hiện đúng quy định. Việc tiêu hủy tài liệu được giám sát chặt chẽ từ giai đoạn bàn giao tài liệu (Biên bản bàn giao) đến giai đoạn hủy tài liệu (biên bản huỷ tài liệu); tài liệu tiêu hủy được đưa vào bồn hóa chất xay thành bột giấy, đảm bảo hủy hết thông tin trên tài liệu.

               
            Hồ sơ được sắp xếp, bó gói cẩn thận và bàn giao cho đơn vị thực hiện việc tiêu hủy

                 
            Cán bộ, công chức Sở Công thương giám sát trong quá trình bàn giao
               

                Hồ sơ, tài liệu được đưa vào bồn xử lý tại Nhà máy giấy
               

                    Hồ sơ, tài liệu được xay thành bột giấy

     Việcthực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị đã góp phần tích cực cho công tác lưu trữ những hồ sơ, tài liệu còn giá trị sử dụng được quản lý một cách khoa học hơn, giải quyết cơ bản tình trạng tài liệu tồn đọng gây khó khăn trong việc bố trí diện tích kho lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức./.

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lữu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online