Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

10:51 05/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 3/4/2023 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Sở Nội vụ phối hợp Viện Khoa học Hành chính và Hợp tác quốc tế tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các công chức phụ trách các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội , Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Responsive image

Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp

Responsive image

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày cho mỗi lĩnh vực phụ trách. Qua các lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) xã có năng lực tổ chức, điều hành thực thi công vụ và tham mưu giải quyết các vấn đề thực tiễn địa phương; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất, đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý điều hành kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thanh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online