Link demo thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Link demo thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

10:04 11/03/2022

Hội đồng Tuyển dụng gửi:  Link demo thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 để thí sinh test thử:
    - URL: https://quiz.agu.edu.vn/cvdemo/
    - Số báo danh test: từ CC001 tới CC030 (không giới hạn số lần làm trắc nghiệm thử).

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online