Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cải cách hành chính

Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

09:13 10/06/2019

Sáng ngày 7/6, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PaPi) tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2018 và Sơ kết 05 năm (2014-2019) triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tổng cục Đường bộ: Nâng tĩnh không thông thuyền cầu Phú Đà Châu lên 0,9 m là hợp lý Họp bàn phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019 kết hợp quán triệt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Theo báo cáo của đồng chí Trương Long Hồ, Phó Giám đốc sở Nội vụ, trong các năm công bố Chỉ số PAPI (từ năm 2011 đến năm 2013) tỉnh An Giang được xếp trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất (năm 2011: 33,39 điểm; năm 2012: 33,63 điểm; năm 2013: 35,05 điểm), cùng xếp hạng 57/63.

Năm 2014, tỉnh tăng 2,09 điểm so với năm 2013, lên xếp trong nhóm các tỉnh, thành có điểm trung bình thấp với 37,14 điểm, xếp hạng 34/63 (tăng 23 bậc so với năm 2013). Năm 2015, An Giang trở về nhóm các tỉnh thành đạt điểm thấp nhất với 34,27 điểm (giảm 2,87 điểm so với năm 2014 (xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố. Năm 2016, tỉnh đạt 35,63 điểm (tăng 1,36 điểm so với năm 2015) xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố (tăng 15 bậc so với năm 2015) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình thấp. Năm 2017, tỉnh đạt 37,51 điểm (tăng 1,88 điểm so với năm 2016) xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố ( tăng 16 bậc so với năm 2016) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao.

Năm 2018, tỉnh vẫn duy trì ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao với số điểm đạt được là 44,43 điểm (trong đó có bổ sung 2 chỉ số thành phần mới là quản trị môi trường, quản trị điện tử chiếm 8,25 điểm trong 44,43 điểm). Tuy nhiên, về thứ hạng giảm 7 bậc (xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố). Trong 6 chỉ số thành phần, có 4 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2016 (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và Cung ứng dịch vụ công), 2 chỉ số thành phần tăng điểm (trách nhiệm giải trình với người dân và thủ tục hành chính công).

Trong 8 năm thực hiện Chỉ số PAPI, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các chỉ tiêu, nội dung thành phần và chỉ số nội dung cấu thành Chỉ số PAPI từng bước được cải thiện rõ nét. Từ nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất, tỉnh đã nỗ lực vươn lên trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao. Từng bước cải thiện các chỉ số thành phần dần dần được nâng lên, tiếp tục duy trì các chỉ số thành phần đạt điểm cao. Từ đó, hướng đến việc cải thiện hiệu quả phục vụ người dân của chính quyền các cấp trong tỉnh, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải thiện cung cách phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trong 5 năm thực hiện quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước đã góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tác phong và lề lối thực hiện và xử lý công việc, nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan nhà nước…

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu góp phần nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) giai đoạn 2011-2018.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cấp cùng các Sở, Ban, Ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện hiệu quả quản trị và hành chính công bằng nhiều giải pháp tích cực đưa chỉ số PAPI tăng điểm và cải thiện so với thời gian đầu. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cần xây dựng kế hoạch thực hiện 8 Chỉ số PAPI. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông và làm cơ quan đầu mối chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch, lồng ghép đề án An Giang điện tử đưa internet về nông thôn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch duy trì bộ chỉ số, kế hoạch thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua hệ thống thông tin điện tử; công khai quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Xây dựng thí điểm cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng, chọn TP. Long Xuyên và 1 huyện thí điểm. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng nâng cấp bổ sung hệ thống quản lý chất lượng vào các cơ quan hành chính. Các xã nông thôn mới 100% có hệ thống quản lý chất lượng gắn đề án An Giang điện tử; bổ sung quản trị điện tử vào xã nông thôn mới. UBND các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, tuyên truyền đến tận người dân các chính sách, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Giao Sở Nội vụ phối hợp MTTQ xây dựng kế hoạch liên tịch khảo sát, đánh giá nội bộ, để tăng cường chỉ đạo, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới./.

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online