Nhu cầu mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2023
Cải cách hành chính

Nhu cầu mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2023

04:23 15/12/2023

Sở Nội vụ An Giang đang quản lý, vận hành phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, là công cụ để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hàng năm.


Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023; Để tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Nội vụ có nhu cầu tổ chức các lớp tập huấn việc sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Kính mời Quý công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia khảo sát phần mềm và cung cấp các nội dung liên quan như sau:

1. Đối tượng tập huấn:

- Cán bộ, công chức sở, ban, ngành tỉnh phụ trách công tác cải cách hành chính. - Cán bộ, công chức thuộc Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2. Số lượng: dự kiến 02 lớp, khoảng 60 học viên.

3. Thời gian dự kiến mở lớp: trong tháng 12 năm 2023.

4. Nội dung chương trình tập huấn và thời lượng học tập: đơn vị tập huấn xây dựng nội dung chương trình và thời lượng học tập phù hợp với yêu cầu của Sở Nội vụ (Phụ lục kèm theo Công văn này).

5. Yêu cầu về giảng viên, báo cáo viên: đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 6. Hình thức tổ chức lớp học: học tập trung tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trên cơ sở đó, trân trọng mời các công ty, đơn vị cung ứng giải pháp công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giảng dạy, lập hồ sơ báo giá tổng chi phí tổ chức lớp tập huấn như trên. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 07/12/2023. Thông tin liên hệ: Sở Nội vụ An Giang, số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại: 0296 3957049 hoặc đồng chí Lý Minh Tài, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền, số điện thoại 0907 180055. Sở Nội vụ An Giang kính mời quý Công ty, doanh nghiệp tham gia, tổ chức thực hiện./.

Cường -Phòng CCHCXDCQ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online