Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

01:35 01/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 12 năm 2016 và Hướng dẫn số 18/HD- LĐLĐ ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 
 

  Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của  Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ và sự thống nhất của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ tiến hành tổ chức Đại hội Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022để kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  Đến tham dự Đại hội gồm có các đồng chí:Về phía Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang có đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy Sở Nội vụ có đồng chí Ngô Hồng Yến - Bí thư Đảng ủy -Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí đại diện Công đoàn Trường Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giangcùng sự có mặt của 82 đồng chí công đoàn viên đang sinh hoạt tại Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ.

Responsive image

Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Responsive image

Quang cảnh Đại hội

    Đại hội đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và công chức, viên chức lao động; đánh giá kết quả học tập và làm theo đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh;phong trào thi đua yêu nước…; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Bên cạnh kết quả đạt được Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2017- 2022.

Responsive image
                                                         Đồng chí Ngô Hồng Yến Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Responsive image

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

    Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 07 đồng chí: Đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụtái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ, đồng chí Lê Quang Tấn - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ, đồng chí Lê Tùng Châu- Phó Trưởng ban Tôn Giáo - Ủy viên, đồng chí Huỳnh Trung Phú – Trưởng phòng CCVC - Ủy viên, đồng chí Châu Thị Thanh Phượng - Trưởng phòng TCHC Chi cục VTLT - Ủy viên, đồng chí Lê ngọc Diệp - Ủy viên, đồng chí Huỳnh Văn Tiền Em Ủy viên.

Responsive image

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

 

Huỳnh Văn Tiền Em

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online