Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Công thương
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Công thương

08:31 09/01/2020

Đoàn thanh tra do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo; số lượng công chức lãnh đạo; chế độ, chính sách đối với công chức; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng đối với Sở Công thương. Về phía lãnh đạo đơn vị có ông Đoàn Minh Triết – Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công thương.

Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố
kết luận thanh tra.

Sau khi trực tiếp thanh tra tại đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 2173/KL-SNV ngày 24/12/2019. Theo kết luận, trong giai đoạn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách đối với công chức; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định …
Kết luận cũng đã nêu ra một số hạn chế như: một số hồ sơ bổ nhiệm có thời điểm thực quy trình và ban hành quyết định còn chậm theo quy định; chi trả 100% lương đối với công chức tập sự không đúng đối tượng; tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa phù hợp quy định; hồ sơ công chức còn thiếu một số thành phần tài liệu theo quy định và chưa thực hiện việc mở các loại sổ để quản lý hồ sơ; chưa chủ động xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến….
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Đoàn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công thương tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online