Triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và Chợ Mới
Cải cách hành chính

Triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và Chợ Mới

04:21 10/10/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 06/10/2022 và ngày 10/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp cùng Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho gần 200 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và Chợ Mới. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.
Tại 02 lớp bồi dưỡng, các học viên được Tiến sĩ Ngô Hoài Sơn và Thạc sĩ Dương Đình Thảo triển khai các chuyên đề liên quan đến kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, như: 
- Chuyên đề 1: Những vấn đề chung vền năng lực làm việc và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiệu quả;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch;
- Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp và sự kiện.
Qua đó, các học viên sẽ học tập tiếp thu, trao đổi lượng kiến thức nhất định phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý hành chính, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương.
Một số hình ảnh:

Responsive image
 
Đ/c Trương Long Hồ phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng tại huyện Phú Tân

 Responsive image

Lớp bồi dưỡng tại thị xã Tân Châu


Hiền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online