Triệu tập tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023.
Công chức - Viên chức

Triệu tập tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023.

09:54 18/05/2024

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 đã ban hành Thông báo số 07/TB-HĐT về việc triệu tập tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023.

1. Số lượng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được triệu tập tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính: 210 thí sinh.
2. Về môn thi, hình thức, thời gian, địa điểm ôn tập, thời gian thi tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 05/TB-HĐT ngày 07/5/2024 của Hội đồng thi, cụ thể:
a) Thời gian, địa điểm ôn tập: 
- Thời gian ôn tập: 01 ngày, vào thứ bảy, ngày 18/5/2024 (buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Địa điểm: tại Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 
- Thời gian: 01 ngày vào thứ sáu, ngày 31/5/2024.
- Địa điểm: tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Để biết thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo số 07/TB-HĐT.

File đính kèm:

1. Thông báo số 07

2. Danh mục tài liệu kiến thức chung

3. Danh mục tài liệu chuyên môn nghiệp vụ

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online