Triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Cải cách hành chính

Triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

03:36 26/09/2022

Thực hiện Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ phối hợp cùng Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm tổ chức lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn cho cán bộ, công chức xã xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và huyện Châu Thành.

Đến dự buổi khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, giảng viên và đặc biệt sự hiện diện của gần 100 học viên về tham gia lớp bồi dưỡng. Trong 03 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghe các giảng viên triển khai các chuyên đề liên quan đến kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, như: 
- Chuyên đề 1: Những vấn đề chung vền năng lực làm việc và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiệu quả;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch;
- Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp và sự kiện.
Qua đó, các học viên sẽ học tập tiếp thu, trao đổi lượng kiến thức nhất định phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý hành chính, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương.


Một số hình ảnh:
 
Responsive image

Đ/c Trương Long Hồ phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

 Responsive image

Lớp bồi dưỡng

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online