Ủy ban bầu cử tỉnh: kiểm tra công tác chuẩn bị tại các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh
Công tác bầu cử

Ủy ban bầu cử tỉnh: kiểm tra công tác chuẩn bị tại các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh

09:01 13/05/2021

Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh vừa tiến hành thực hiện việc kiểm tra công tác chuẩn bị tại các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh (trong đó tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí điểm bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các điểm bỏ phiếu và nghiệp vụ về bầu cử tại các Tổ bầu cử ...)

        Với phương châm “KIỂM TRA NGẪU NHIÊN, PHÁT HIỆN KỊP THỜI, KHẮC PHỤC CHÍNH XÁC”.Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác bầu cử qua đó giới thiệu nhân rộng; cũng như kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót qua đó hướng dẫn, điều chỉnh khắc phục, sửa chữa và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công tác bầu cử diễn ra kịp thời, đúng tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật.

           Thông qua việc kiểm tra, Đoàn làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh đã nhằm nắm bắt rõ tình hình, công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử tại cơ sở, qua đó giúp công tác tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tăng cường các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành theo đúng quy định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

TGV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online