An Giang phát huy vai trò của tôn giáo trong công tác bầu cử
Công tác Tôn giáo

An Giang phát huy vai trò của tôn giáo trong công tác bầu cử

11:15 08/05/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, là cơ quan đại biểu đại diện cho ý, nguyện vọng của Nhân dân. Đây còn là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, Nhân dân đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử lần này và trong đó có vai trò không thể thiếu của Nhân dân là những người có đạo.


 Responsive image


Toàn tỉnh An Giang hiện có 11 tôn giáo, trên 1,5 triệu đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ 82,7% tổng dân số toàn tỉnh (theo số liệu niên giám thống kê năm 2019). Được biết, tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, luôn bị các thế lực thù địch tìm mọi cách để lợi dụng vấn đề tôn giáo, gắn với cái gọi là “Dân chủ”, “Nhân quyền” để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước ta. Các thế lực thù địch tăng cường phá hoại về mặt chính trị, tư tưởng, tạo xu hướng chống đối giữa tôn giáo và chính quyền, giữa các tôn giáo với nhau. Vì vậy, việc gắn kết cộng đồng giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo để thực hiện tốt cuộc bầu cử là rất cần thiết, đó không chỉ là gắn kết giữa người với người, mà còn là sự gắn kết các giá trị văn hóa của dân tộc cùng chung một mục tiêu “Dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nhận thức được tầm quan trọng này, cũng như để việc bầu cử diễn ra đúng Luật định và để cử tri là người có đạo hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Từ nhiều tháng qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền. Ngoài việc tuyên truyền theo cách thông thường, Ủy ban bầu cử các cấp đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo, phổ biến những quy định, trách nhiệm, quyền lợi của công dân trong bầu cử tới từng tín đồ thông qua các hội nghị, các sự kiện, Lễ hội tôn giáo. Đồng thời, thông báo cho bà con tín đồ biết các địa điểm niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để cử tri theo dõi, nghiên cứu và lựa chọn

Responsive image
Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH lồng ghép tuyên truyền về công tác bầu cử trong các Hội nghị, sự kiện tôn giáo


       Qua đó, đã giúp các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh...
       Trong công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lựa chọn giới thiệu những người có đạo tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu ra ứng cử đảm bảo có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo phù hợp với quy định của Nhà nước. Tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú, hầu hết các ứng cử viên là chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào có đạo đều đạt tín nhiệm cao. Cử tri tin tưởng ứng cử viên nếu trúng cử là đại biểu HĐND có thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Responsive image
Danh sách các đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân


Phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo”, các ngành, các cấp đang có liên quan mà nòng cốt là UBMTTQVN các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, người có uy tín của các tôn giáo trong công tác bầu cử. Phối hợp với các ngành chức năng tạo thuận lợi cho các ứng cử viên vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri theo đúng quy trình hướng dẫn; nắm bắt tình hình cử tri, nhất là ở nơi có đông đồng bào theo đạo đi làm ăn xa, người già yếu; chuẩn bị chu đáo mọi khâu công việc ở cơ sở, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, nhất là trong công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung đang hướng đến ngày bầu cử với tâm trạng phấn khởi và kỳ vọng vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đại diện cho cử tri cả nước, đưa đất nước ngày càng phát triển hơn.
Có thể nói, việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bầu cử là một việc làm có ý nghĩa rộng lớn, tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong khối đại đoàn kết tòan dân tộc, góp phần thành công cho ngày hội bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online