Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Công tác Văn thư lưu trữ

Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023

02:40 21/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc giao Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội điểm của Đảng uỷ.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại Hội trường Sở Nội vụ, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023 để kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 Đại biểu về tham dự Đại hội

Đến tham dự Đại hội có đồng chí đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ: Chi bộ 01, Chi bộ 02, Chi bộ Ban Tôn Giáo và Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng cùng sự có mặt của 13 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo tại Đại hội

 Đồng chí Dương Văn Lịnh Chi cục Phó Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị và đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi ủy Chi cục Văn thư - Lưu trữ như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chị thị 05-CT/TW và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Bên cạnh kết quả đạt được Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020- 2023.

 Đồng chí Châu Thị Thanh Phượng Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ 2020 -2023. Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Nguyên Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các ý kiến tham gia, đóng góp của Đại hội bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đồng chí Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra được Chi ủy Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Châu Thị Thanh Phượng - Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Văn Linh - Phó Chi cục trưởng - Chi ủy viên.

 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy

 
Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2023  ra mắt Đại hội

 
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 


 

 

Tiền Em – Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online