Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Cải cách hành chính

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

10:32 27/07/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, theo Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 11/7/2023.

Hội nghị được tổ chức lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/7/2023 tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tài liệu Hội nghị tại đây./.

1. Báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm

2. Báo cáo kết quả chỉ số Papi parindex 2022

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online