Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cải cách hành chính

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

11:31 15/11/2023

Chiều ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của 10 tháng đầu năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

Responsive image

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
 Responsive image
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh An Giang

Trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao. Trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Từ đầu năm 2023 đến ngày 06/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 35 thủ tục hành chính; các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, góp phần vào luỹ kế từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh. 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ... Các bộ, ngành đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể.
Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; 40/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhằm thu hút người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến.

 Responsive image

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính của 10 tháng đầu năm 2023 đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023.

Responsive image

 
Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính của chính quyền các cấp trong cả nước thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online