Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân
Xây dựng chính quyền

Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

09:39 18/10/2018

Cổng TTĐT AG)- Tiếp công dân là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân với cơ quan nhà nước nói chung và với Hội đồng nhân dân (HĐND), đại biểu HĐND nói riêng.

 fsafsdgf

Responsive image
 

 afagfg

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online