Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên
Cải cách hành chính

Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên

02:29 27/12/2023

Trong hai ngày 21 và 22/12/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Dự Hội nghị có bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, và hơn 330 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác Thanh niên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ - Lương Thị Hải Anh và Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trương Long Hồ triển khai, phân tích, đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên 2022; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên như: về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 Responsive image

Responsive image

 
 Qua Hội nghị, nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao khả năng về tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho hệ thống cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá lại những Chiến lược, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về thanh niên, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online