Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023
Cải cách hành chính

Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023

03:51 21/09/2023

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án đã được xác định trong Chương trình cải cách hành chính của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước và thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, nhân dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang (Tỉnh đoàn) tổ chức Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023.
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023 (Thứ ba);
- Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang, địa chỉ: số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ban Tổ chức Hội thi xin trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được biết và đến cổ vũ để Hội thi được diễn ra thành công, tốt đẹp./.

File đính kèm: Các văn bản liên quan

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online