Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thị xã Tịnh Biên
Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thị xã Tịnh Biên

09:12 01/09/2023

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về việc thành lậph Đoàn kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

 Ngày 30/8/2023, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và tiến hành kiểm tra thực tế tại UBND thị xã Tịnh Biên và phường Nhơn Hưng, xã An Cư, xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo. Tiếp đoàn có ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên.


 Responsive image

Responsive image

Responsive image

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Tịnh Biên và phường Nhơn Hưng, xã An Cư, xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo

Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị được kiểm tra luôn được quan tâm, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC đảm bảo nội dung theo quy định, UBND thị xã và các xã, phường đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung CCHC và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua của địa phương. Chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và các xã phường đã tiếp nhận trực tiếp 70.426 hồ sơ, đã giải quyết 67.753 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,2%, trong đó số hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn là 67.269 hồ sơ. 
Đồng thời, địa phương đã chỉnh trang, nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp đảm bảo tiêu chí đồng bộ, hiện đại, tạo sự gần gũi, thân thiện, văn minh, kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính, đem đến sự hài lòng cho người dân. 

 

 Responsive imageResponsive image

Responsive image

Responsive image

Thành viên đoàn kiểm tra góp ý, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương

Thông qua kiểm tra, các thành viên đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và các xã, phường như: số hồ sơ quá hạn vẫn còn nhiều (448 hồ sơ); chưa kịp thời rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến còn thấp; vẫn còn tình trạng lưu trữ Sổ Hộ khẩu thường trú và bản sao căn cước công dân trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân…

 
 
Tại buổi làm việc, các ngành, xã, phường trên địa bàn thị xã Tịnh Biên cũng kiến nghị với Đoàn kiểm tra về các nội dung như: địa phương chưa theo dõi được thông tin tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công An Giang. Bộ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh cần cập nhật kịp thời các loại thủ tục liên quan để người dân chủ động chuẩn bị khi đến thực hiện thủ tục hành chính…
 

Responsive image


Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Trương Long Hồ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã Tịnh Biên đối với công tác CCHC trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đề nghị UBND thị xã trong thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo, có hướng khắc phục hạn chế trong công tác CCHC mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đặc biệt là hạn chế hồ sơ quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; Khi xây dựng kế hoạch CCHC cần cụ thể các tiêu chí, nhiệm vụ cho từng năm, có đánh giá kết quả so với giai đoạn, rà soát theo dõi tiến độ thực hiện; Khẩn trương trang bị cơ sở vật chất cần thiết và máy quyét mã QR cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường; Tăng cường kiểm tra và tập huấn công tác cải cách hành chính; Đưa tiêu chí CCHC vào xét thi đua của từng ngành, địa phương; Thường xuyên rà soát, cập nhật việc niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; Tuyên truyền nhắc nhở người dân không sử dụng Sổ Hộ khẩu để thực hiện các thủ tục hành chính và khuyến khích thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, đề nghị các Sở ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương nâng tỷ lệ số hóa hồ sơ; Thực hiện chữ ký điện tử; Đảm bảo việc sao y, chứng thực và lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức đúng theo quy định; Nghiên cứu thêm các mô hình, sáng kiến về CCHC… từ đó, giúp đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trên địa bàn thị xã, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng thời, đề nghị UBND thị xã Tịnh Biên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online